Podmínky používání

 

 

Vítejte na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání této webové stránky souhlasíte s dodržováním následujících podmínek používání, které společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů řídí vztah společnosti Prague Glow Golf a Vámi.

 

Pojem "Prague Golf Glow" “PGG” nebo "JMNC Golf s.r.o." nebo "my" nebo se vztahuje na majitele webových stránek. Pojem "vy" se vztahuje na uživatele nebo návštěvníka našich webových stránkách.

 

Používání této webové stránky se řídí těmito podmínkami používání:

 

Obsah stránek tohoto webu je pro vaše obecné informace a pouze pro použití. To se může změnit bez předchozího upozornění.

Ani my, ani žádná třetí strana poskytnout žádnou záruku nebo záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, výkon, úplnost nebo vhodnost nebo informace a materiály k dispozici, nebo nabízené na těchto internetových stránkách pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby a my se výslovně vylučují odpovědnost za případné nepřesnosti či chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.

 

Vaše používání jakýchkoliv informací nebo materiálů na těchto stránkách je zcela na vlastní nebezpečí, za které neneseme žádnou odpovědnost. Je vaší vlastní zodpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky odpovídaly specifickým požadavkům.

 

Tato webová stránka obsahuje materiál, který je ve vlastnictví nebo v licenci PGG. Tento materiál obsahuje, ale není omezen pouze na, design, rozvržení, hledat, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázáno jinak než v souladu s autorským právem, která je součástí těchto obchodních podmínek.

 

Všechny ochranné známky reprodukované na těchto webových stránkách, které nejsou ve vlastnictví, nebo licencované pro provozovatele, jsou uznány na internetových stránkách.

 

Neoprávněné použité těchto webových stránek může dát nárok na náhradu škody a / nebo může být trestný čin.

Čas od času se tyto webové stránky mohou také obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí poskytnout další informace. To neznamená, že jsme odpovědni za obsah jiných webových stránek.

Nesmíte vytvořit odkaz na tuto webovou stránku z jiné webové stránky nebo dokumentu bez předchozího písemného souhlasu Prague Glow Golf.

 

Vaše používání těchto webových stránek a veškeré spory vzniklé z takového použití webových stránek podléhají právnímu řádu České republiky.

© 2014 - 2016 by  JMNC. All rights reserved.

Disclaimer                                       Privacy Policy

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page

things to do prague, fun in prague, prague weekend, october in prague, escape game prague, escape room prague, prague escape room, prague escape game